آرشیو دسته بندی: باگ بانتی

آموزش باگ بانتی

آموزش ابزار HTTRACK | باگ بانتی با آسیب پذیری CORF

ابزار httrack چیه؟ کاربرد این ابزار دقیقا کجاست؟ چرا ما باید از این ابزار استفاده [...]

آسیب پذیری COMMAND INJECTION برای نفوذ به سایت ها

Command Injection چیست؟ منظور آز آسیب پذیری Command Injection توی هک سایت چیه؟ آسیب پذیری [...]

2 دیدگاه