نمادهای اعتماد در هکفا

به منظور حفظ اعتماد شما همراهان عزیز، هکفا اقدام به دریافت نماد‌های اعتماد الکترونیک کرده است. جهت بررسی صحت آن می‌توانید با کلیک بر روی هر نماد وارد صفحه‌ی اعتبار سنجی آن شوید.